Historia OSP
Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Warszówce nastąpiło dnia 10 lutego 1957 roku. W chwili założenia naszej jednostki obecni byli przedstawiciele Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Założycielami naszej jednostki byli druhowie: Niedźwiecki Józef, Brodziak Tadeusz.
 Z chwilą założenia organizacja liczyła 29 członków z których to wybrano pierwszy Zarząd OSP - Warszówka. W skład Zarządu weszli następujący druhowie:

  Komendant              - Niedźwiecki Józef.
 1-wszy zastępca     -  Kaźmierczak Józef.
 2-gi zastępca          -  Kaźmierczak Kazimierz.
 Sekretarz                 -  Kobyłka Jan.
 Skarbnik                  -  Sobolewski Józef.
 Członek Zarządu     -  Kęszka Antoni.

   W rok później - 10 lutego 1958 roku odbyło się Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze na którym  wybrano nowy Zarząd OSP.
W  skład Zarządu weszli :

 Prezes                      -  Kęszka Antoni.
 Naczelnik                  -  Niedźwiecki Józef.
 Z-ca Naczelnika       -  Kaźmierczak Józef.
 Sekretarz                  -  Pertkiewicz Stanisław.
 Skarbnik                   -  Ciesielczyk Tadeusz.
 Członek Zarządu      -  Brodziak Tadeusz.
 Gospodarz                -  Mencel Władysław.

        Dalsze postępy organizacji to zbiórki pieniężne przez członków, oraz przez wsie Warszówka, Pruszków, Pawłówek, Dębniałki, Majków, i ulicy Dzierżynskiego. Z funduszu zebranego kupiliśmy mundury i czapki. Z dalszych dochodów naszej organizacji kupiliśmy syrenę ręczną, uzbrojenie jednej sekcji ,oraz kilka odcinków węży. Z datków  mieszkańców  wsi, Kółka Rolniczego oraz naszego funduszu zakupiliśmy motopompę. Dalszym celem naszej organizacji było staranie się o przydzielenie nam placu na budowę remizy, oraz placu ćwiczeń, który z wielką trudnością otrzymaliśmy ,po czym na tym miejscu pobudowaliśmy pomieszczenie na sprzęt strażacki. Później przystąpiliśmy do budowy naszej remizy. Po trudnościach na jakie potykaliśmy budowę remizy ukończyliśmy w roku 1970. Dziś remiza służy nie tylko nam, ale całemu społeczeństwu wsi Warszówka i okolic.
W  roku 1980 nastąpiło uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie odznaczeń zasłużonym druhom naszej jednostki. Wręczenia sztandaru ufundowanego przez społeczeństwo wsi Warszówka dokonał Komendant Kowalczyk. W uroczystości udział wzięli: Prezes Zarządu Gminnego OSP - Dh.Henryk Wcisłek, Sekretarz Komitetu Gminnego - Zbigniew Krawczykowski i Naczelnik Gminy Blizanów - Stanisław Urbaniak. Za prężną działalność i uznanie OSP - Warszówka otrzymała od władz gminnych i społeczeństwa słowa podziękowania i uznania za dotychczasowe działanie.Założyciele i pierwsi członkowie OSP w Warszówce

AKTUALNY CZAS
 
Bogu na chwałę,ludziom na ratunek.
 
Administrator strony
 
Dh.Hieronim Rudowicz
e-mail: kg-blizanow@wp.pl
 
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja